فهرست نمایندگی های خدمات پس از فروش

آدرس و نام نمایندگی های خدمات پس از فروش – لیست نمایندگی های فعال لوازم خانگی و الکترونیکی – آدرس نمایندگی های اسنوا , الجی , سامسونگ

گت بلاگز کردستان نمایندگی های آذر باتری در کردستان

نمایندگی آذر باتری در شهر کردستان پیام زارع

نمایندگی تولید کننده آذر باتری در استان کردستان در شهرستان کردستان قرار دارد. شما می توانید با مراجعه به فروشگاه | پیام زارع | از خدمات این شرکت استفاده کنید.

آدرس نمایندگی : استان کردستان-سسندج-میدان 12 فروردین-بطرف میدان نبوت

شماره های تماس نماینده: 0873324802 و به نام فروشگاه پیام زارع

شناسه پایانه: 1248073 کد نمایندگی: 4086

نمایندگی پارس سرام در شهر کردستان مصطفی رمضانی

نمایندگی تولید کننده پارس سرام در استان کردستان در شهرستان کردستان قرار دارد. شما می توانید با مراجعه به فروشگاه | مصطفی رمضانی | از خدمات این شرکت استفاده کنید.

آدرس نمایندگی : بیجار -خیابان توحید- جنب بانک تجارت مرکزی – فروشگاه پاسارگاد

شماره های تماس نماینده: 08738224191 و به نام فروشگاه مصطفی رمضانی

شناسه پایانه: 914647 کد نمایندگی: 4087

نمایندگی شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس در شهر کردستان بهمن صابری

نمایندگی تولید کننده شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس در استان کردستان در شهرستان کردستان قرار دارد. شما می توانید با مراجعه به فروشگاه | بهمن صابری | از خدمات این شرکت استفاده کنید.

آدرس نمایندگی : کردستان – سنندج – چهاراه چهارباغ – جنب بانک ملت – فروشگاه لوازم خانگی برادران صابری

شماره های تماس نماینده: 08713244259 و به نام فروشگاه بهمن صابری

شناسه پایانه: 1443072 کد نمایندگی: 4088

نمایندگی شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس در شهر کردستان بهمن صابری

نمایندگی تولید کننده شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس در استان کردستان در شهرستان کردستان قرار دارد. شما می توانید با مراجعه به فروشگاه | بهمن صابری | از خدمات این شرکت استفاده کنید.

آدرس نمایندگی : کردستان – سنندج – چهاراه چهارباغ – جنب بانک ملت – فروشگاه لوازم خانگی برادران صابری

شماره های تماس نماینده: 08713244259 و به نام فروشگاه بهمن صابری

شناسه پایانه: 37671386 کد نمایندگی: 4089

نمایندگی آذر باتری در شهر کردستان پیام زارع

نمایندگی تولید کننده آذر باتری در استان کردستان در شهرستان کردستان قرار دارد. شما می توانید با مراجعه به فروشگاه | پیام زارع | از خدمات این شرکت استفاده کنید.

آدرس نمایندگی : استان کردستان-سسندج-میدان 12 فروردین-بطرف میدان نبوت

شماره های تماس نماینده: 0873324802 و به نام فروشگاه پیام زارع

شناسه پایانه: 251499562 کد نمایندگی: 4090

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog