فهرست نمایندگی های خدمات پس از فروش

آدرس و نام نمایندگی های خدمات پس از فروش – لیست نمایندگی های فعال لوازم خانگی و الکترونیکی – آدرس نمایندگی های اسنوا , الجی , سامسونگ

گت بلاگز کردستان نمایندگی های توسعه منابع انرژی توان(صبا باتری) در سنندج

نمایندگی توسعه منابع انرژی توان(صبا باتری) در شهر سنندج پیام زارع

نمایندگی تولید کننده توسعه منابع انرژی توان(صبا باتری) در استان کردستان در شهرستان سنندج قرار دارد. شما می توانید با مراجعه به فروشگاه | پیام زارع | از خدمات این شرکت استفاده کنید.

آدرس نمایندگی : سنندج – میدان 12 فروردین – به سمت نبوت

شماره های تماس نماینده: 08733226568 و به نام فروشگاه پیام زارع

شناسه پایانه: 10048557 کد نمایندگی: 3046

نمایندگی توسعه منابع انرژی توان(صبا باتری) در شهر سنندج پیام زارع

نمایندگی تولید کننده توسعه منابع انرژی توان(صبا باتری) در استان کردستان در شهرستان سنندج قرار دارد. شما می توانید با مراجعه به فروشگاه | پیام زارع | از خدمات این شرکت استفاده کنید.

آدرس نمایندگی : سنندج – میدان 12 فروردین – به سمت نبوت

شماره های تماس نماینده: 08733226568 و به نام فروشگاه پیام زارع

شناسه پایانه: 251499562 کد نمایندگی: 3047

نمایندگی اخوان جم در شهر سنندج – فرزان – سنندج

نمایندگی تولید کننده اخوان جم در استان کردستان در شهرستان سنندج قرار دارد. شما می توانید با مراجعه به فروشگاه | – فرزان – سنندج | از خدمات این شرکت استفاده کنید.

آدرس نمایندگی : بلوار کردستان – بالاتر از مسجد- فروشگاه صدف

شماره های تماس نماینده: 08708733230597 و به نام فروشگاه – فرزان – سنندج

شناسه پایانه: 249103838 کد نمایندگی: 3048

نمایندگی شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس در شهر سنندج منصور کتبی

نمایندگی تولید کننده شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس در استان کردستان در شهرستان سنندج قرار دارد. شما می توانید با مراجعه به فروشگاه | منصور کتبی | از خدمات این شرکت استفاده کنید.

آدرس نمایندگی : کردستان – سنندج – خ امام – نبش پاساژ کوثر – فروشگاه لوازم خانگی – جناب آقای کتبی

شماره های تماس نماینده: 07812276760 و به نام فروشگاه منصور کتبی

شناسه پایانه: 252527153 کد نمایندگی: 3049

نمایندگی رسول اصفهان(قالی سلیمان) در شهر سنندج مرادی

نمایندگی تولید کننده رسول اصفهان(قالی سلیمان) در استان سنندج در شهرستان سنندج قرار دارد. شما می توانید با مراجعه به فروشگاه | مرادی | از خدمات این شرکت استفاده کنید.

آدرس نمایندگی : سنندج انتهای خیابان حافظ جنب بانک صادرات

شماره های تماس نماینده: 08733624944 و به نام فروشگاه مرادی

شناسه پایانه: 37783435 کد نمایندگی: 3050

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog