فهرست نمایندگی های خدمات پس از فروش

آدرس و نام نمایندگی های خدمات پس از فروش – لیست نمایندگی های فعال لوازم خانگی و الکترونیکی – آدرس نمایندگی های اسنوا , الجی , سامسونگ

گت بلاگز یزد نمایندگی های انتخاب – اسنوا در یزد

نمایندگی انتخاب – اسنوا در شهر یزد غضنفر میرشاهی

نمایندگی تولید کننده انتخاب – اسنوا در استان یزد در شهرستان یزد قرار دارد. شما می توانید با مراجعه به فروشگاه | غضنفر میرشاهی | از خدمات این شرکت استفاده کنید.

آدرس نمایندگی : یزد,یزد یزد/خیابان ایرانشهر – روبروی دبیرستان ایرانشهر / فروشگاه خانه اسنوا

شماره های تماس نماینده: 03536269050 و به نام فروشگاه غضنفر میرشاهی

شناسه پایانه: 39501 کد نمایندگی: 5346

نمایندگی توانکاران در شهر یزد آقای حداد

نمایندگی تولید کننده توانکاران در استان یزد در شهرستان یزد قرار دارد. شما می توانید با مراجعه به فروشگاه | آقای حداد | از خدمات این شرکت استفاده کنید.

آدرس نمایندگی : ندارد

شماره های تماس نماینده: 36269867 و به نام فروشگاه آقای حداد

شناسه پایانه: 794795 کد نمایندگی: 5347

نمایندگی توس چینی در شهر یزد آقای ابوالقاسم عابدینی

نمایندگی تولید کننده توس چینی در استان یزد در شهرستان یزد قرار دارد. شما می توانید با مراجعه به فروشگاه | آقای ابوالقاسم عابدینی | از خدمات این شرکت استفاده کنید.

آدرس نمایندگی : یزد خیابان شهید رجائی ( ایرانشهر ) روبروی لوازم خیاطی خبره دست

شماره های تماس نماینده: 03535231295 و 35237686 به نام فروشگاه آقای ابوالقاسم عابدینی

شناسه پایانه: 1372977 کد نمایندگی: 5348

نمایندگی شرکت صنایع امرسان در شهر یزد ساحل-حسنی مقدم

نمایندگی تولید کننده شرکت صنایع امرسان در استان یزد در شهرستان یزد قرار دارد. شما می توانید با مراجعه به فروشگاه | ساحل-حسنی مقدم | از خدمات این شرکت استفاده کنید.

آدرس نمایندگی : بلوارباهنر- فروشگاه بزرگ ساحل

شماره های تماس نماینده: 3537241701 و 37241702 به نام فروشگاه ساحل-حسنی مقدم

شناسه پایانه: 21351110 کد نمایندگی: 5349

نمایندگی الکترواستیل در شهر یزد کلاسیک

نمایندگی تولید کننده الکترواستیل در استان یزد در شهرستان یزد قرار دارد. شما می توانید با مراجعه به فروشگاه | کلاسیک | از خدمات این شرکت استفاده کنید.

آدرس نمایندگی : بلوار پاکنژاد

شماره های تماس نماینده: 37280850 و به نام فروشگاه کلاسیک

شناسه پایانه: 21256002 کد نمایندگی: 5350

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog